Kurskalender >
E-læringskurs >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehus- og private laboratorier >

Aktuelt fra Noklus

To pasientveiledninger på engelsk - nå tilgjengelig på "Min side"
To pasientveiledninger på engelsk - nå tilgjengelig på "Min side" Noklus har publisert engelsk utgave av pasientveiledningene "Veiledning i avføringsprøvetaking" og "Veiledning for glukosebelastning". Disse veiledningene er tilgjengelig for våre deltakere på "Min side". 
Les mer > >

Ledig engasjement som lab.konsulent - Noklus Møre og Romsdal
Ledig engasjement som lab.konsulent - Noklus Møre og Romsdal Vi har ledig et 80 % engasjement som laboratoriekonsulent i Noklus Møre og Romsdal, fra 1. mai 2018 til 31. desember 2020, med mulighet for utvidelse av stillingsprosent og fast ansettelse. Arbeidssted er Ålesund sjukehus. Søknadsfrist er 20.02.18. Les mer > >

Veiledning i urinprøvetaking er nå oversatt til samisk
Veiledning i urinprøvetaking er nå oversatt til samisk Dokumentet "Veiledning i urinprøvetaking" er nå oversatt til samisk. Oversettelsen har vært etterspurt i lengre tid og det er ekstra hyggelig at vi kan publisere denne akkurat i dag, på samenes nasjonaldag! Veiledningen er tilgjengelig for våre deltakere på "Min side". Les mer > >

Månedens tema, februar: "Feil spor?"
Månedens tema, februar: "Feil spor?" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Med plakaten for februar ønsker vi å minne våre deltakere om prosedyrene som ligger på "Min side". Les mer > >

Noklus med innlegg på oppstartskonferansen for RASK Rogaland
Noklus med innlegg på oppstartskonferansen for RASK Rogaland Tirsdag 30. januar arrangerer Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) oppstartskonferanse for RASK Rogaland. RASK (Riktigere antibioitikabruk for sykehjem i kommunene) er et av tiltakene i "Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten". Noklus deltar med foredrag og stand, der det informeres om hvordan Noklus kan bidra i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no