Kurskalender >
E-læringskurs>
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehuslaboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Ledig engasjement som laboratoriekonsulent - Noklus Telemark
Ledig engasjement som laboratoriekonsulent - Noklus Telemark I Noklus Telemark har vi ledig et engasjement i 2,5 år som laboratoriekonsulent, med mulighet for økning i stillingsprosent og fast ansettelse. Stillingen innebærer opplæring, veiledning og undervisning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Telemark. Arbeidssted er Sykehuset Telemark. Søknadsfrist er 11. februar 2018. Les mer > >

Stor aktivitet i hjemmetjenesten - fire nye fylker får tilbud i 2018
Stor aktivitet i hjemmetjenesten - fire nye fylker får tilbud i 2018 Noklus har siden 2014 arbeidet med å inkludere hjemmetjenesteenheter som deltakere i Noklus, og hjemmetjenesten i de seks fylkene som allerede har fått tilbud om i deltakelse, viser stor iver med å tilegne seg kunnskapen Noklus tilbyr. Nå starter jobben med å inkludere hjemmetjenesteenheter i fire nye fylker. Tirsdag 23. januar er Noklus-ansatte samlet til planlegging og kick off for prosjektet. Les mer > >

Nytt EQA-program for nasjonale kvalitetsindikatorer
Nytt EQA-program for nasjonale kvalitetsindikatorer Etter en lang og grundig utredning er Noklus nå klar til å starte opp et Ekstern Kvalitetsvurderingsprogram (EQA-program) for nasjonale kvalitetsindikatorer. Målet er bedre kvalitet i sykehuslaboratoriene. Fem kvalitetsindikatorer er bestemt etter nøye vurderinger, og i høst starter registrering av tre av disse indikatorene. Les mer > >

Vedtatt bevilgning betyr tilbud til hjemmetjenester i flere fylker
Vedtatt bevilgning betyr tilbud til hjemmetjenester i flere fylker Noklus er glad for at det i statsbudsjettet 2018 er vedtatt en videreføring av bevilgningen på 7,8 millioner kroner. Dette betyr at vi nå kan utvide vårt tilbud om kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten til fire nye fylker. Les mer > >

To nye pasientveiledninger er nå tilgjengelige
To nye pasientveiledninger er nå tilgjengelige Noen prøver er det pasientene selv som tar, og da er det viktig å formidle informasjon om korrekt prøvetaking og prøvebehandling. Noklus har laget to nye pasientveiledninger, den ene for dem som skal ta avføringsprøve og den andre for dem som skal ta glukosebelastningstest. Veiledningene er tilgjengelige på "Min side". Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no