Kurskalender >
Laboratorieprosedyrer >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehuslaboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Jakten på det «beste» kontrollmaterialet
Jakten på det «beste» kontrollmaterialet I forbindelse med utsendelsen av kontroller til CRP, hemoglobin og glukose, har vi bedt noen av våre deltakere om hjelp til å utføre en ekstra analyse av glukose. Dette som et ledd i arbeidet med å finne det best egnete kontrollmaterialet til glukose. Les mer > >

Kontrollutsendelse fra A til Å
Kontrollutsendelse fra A til Å Noklus sender ut kvalitetskontroller til de fleste laboratorieanalyser som utføres i primærhelsetjenesten. Det er mye arbeid som ligger bak de kontrollene deltakerne våre mottar i posten. Vil du vite mer? Les mer > >

Fagmøte for sykehuslaboratorier - 14. - 16. mars
Fagmøte for sykehuslaboratorier - 14. - 16. mars Årets fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier går av stabelen 14. - 16. mars på hotell Radisson Blue, Gardermoen. 126 leger og bioingeniører fra alle landets sykehuslaboratorier samles til faglig påfyll og erfaringsutveksling. Les mer > >

Månedens tema, mars: På sjekker'n? Sjekk ut "Min side"
Månedens tema, mars: På sjekker'n? Sjekk ut "Min side" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Plakaten for mars er en påminnelse til deltakerne våre om hva som ligger tilgjengelig på "Min side". Les mer > >

Noklus skriver om urinveisinfeksjon i Helsesekretæren 1-2017
Noklus skriver om urinveisinfeksjon i Helsesekretæren 1-2017 Noklus har en fast spalte i "Helsesekretæren", og i årets første utgave av "Fra laben" retter vi søkelyset mot årets tema i Noklus, som er urinveisinfeksjon. Målet vårt er å øke kunnskapen om urinprøver for å bidra til korrekt diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjon. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no