Konverteringskalkulator >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten?
Har du oversikt over laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten? I Utposten nr 1/19 har Noklus en artikkel der vi bl.a. gir en oversikt over analyserepertoaret hos hjemmetjenesteenheter i ni fylker, begrunner hvorfor det er behov for en kvalitetsforbedring, og viser til positive funn etter to års deltakelse i Noklus.  Les mer > >

Laboratoriekonsulent/PNA-koordinator - Sykehuset Levanger
Laboratoriekonsulent/PNA-koordinator - Sykehuset Levanger Vi har ledig en fast 100 % stilling ved avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Levanger. Stillingen deles 50/50 mellom arbeid som Noklus laboratoriekonsulent og som PNA-koordinator, spesialbioingeniør. Søknadsfrist er 24. februar. Les mer > >

Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Vestfold
Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Vestfold Tirsdag 12. februar arrangerte Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) oppstartsmøte for RASK Vestfold. RASK (Riktigere antibioitikabruk for sykehjem i kommunene) er et av tiltakene i "Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten". Noklus deltok med foredrag og stand, og informerte om hvordan Noklus kan bidra i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem.

Les mer > >

Månedens tema, februar: "Best før, men ikke dårlig etter?"
Månedens tema, februar: "Best før, men ikke dårlig etter?" Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! "Best før, men ikke dårlig etter" er etter hvert blitt et velkjent uttrykk i dagens samfunn når det gjelder matvarer. Men gjelder dette også for teststrimmelen for glukoseinstrumentet ditt? Nei, det gjør nok ikke det. Sjekk ut månedens plakat! Les mer > >

Innlegg på Helsedirektoratets møte med fylkeslegene
Innlegg på Helsedirektoratets møte med fylkeslegene Noklus er glad for å bli invitert på dagens møte mellom Helsedirektoratet og fylkeslegene. Sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes og prosjektleder/økonomisjef Siri Fauli representerer Noklus, og skal holde et innlegg der de orienterer om Noklus og våre tiltak for å bidra til riktig antibiotikabruk. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen