Konverteringskalkulator >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehus- og private laboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Ledig stilling som laboratoriekonsulent - Noklus Nordland
Ledig stilling som laboratoriekonsulent - Noklus Nordland Noklus Nordland har ledig en fast 100 % stilling som laboratoriekonsulent. Det søkes etter autorisert bioingeniør, med relevant arbeidserfaring. Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i Nordland fylke. Søknadsfrist er 5. november 2018. Tiltredelse 1. januar 2019. Les mer > >

7,8 mill. kroner foreslått i bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet
7,8 mill. kroner foreslått i bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet Det er foreslått en bevilgning på 7,8 mill. kroner til Noklus i statsbudsjettet for 2019. Dette er tilstrekkelig til at vi kan starte med å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i minst to nye fylker i løpet av 2019, i tillegg til å fortsette utvikling av faglige tjenester mot sykehjem og hjemmetjenesten. Dette er vi svært glad for. Les mer > >

Tidsskriftet med sak om HbA1c og overgang til mmol/mol
Tidsskriftet med sak om HbA1c og overgang til mmol/mol Fra 30. september var det slutt på å rapportere HbA1c-resultater i %. HbA1c skal nå rapporteres i mmol/mol, og i en artikkel i Tidsskriftets utgave 15 gis det en redegjørelse for bakgrunnen for denne endringen. Både helsepersonell og pasienter må venne seg til de nye tallene. Dette gjelder også de diagnostiske grensene og behandlingsmål. Les mer > >

Månedens tema, oktober: "Rør meg!"
Månedens tema, oktober: "Rør meg!" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Plakaten for oktober er en påminnelse om at urinprøver skal være romtempererte og må blandes opp før den testes med urinstrimmel. Les mer > >

Fra i dag skal HbA1c rapporteres med ny enhet, mmol/mol
Fra i dag skal HbA1c rapporteres med ny enhet, mmol/mol Da er dagen kommet for at vi sier farvel til å rapportere HbA1c-resultater i %, og tar i bruk den nye enheten mmol/mol. Noklus har ledet arbeidet med implementeringen av endringen ved å utarbeide diverse informasjonsmateriell som er delt ut til alle laboratorier som analyserer HbA1c. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen