Kurskalender >
E-læringskurs >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehus- og private laboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Noklus presentert i anerkjent tidskrift
Noklus presentert i anerkjent tidskrift Måten Noklus er organisert på, er helt unik på verdensbasis. Mens man i andre land har fokusert mest på sykehus, retter mange nå blikket mot primærhelsetjenesten. Det har gitt økt interesse for hvordan Noklus er bygget opp. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) gir artikkelforfatterne Anne Stavelin og Sverre Sandberg (Noklus) en grundig redegjørelse for suksessfaktorene som ligger til grunn for den norske modellen. Les mer > >

Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag
Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten trådte i kraft i 2017 for å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Noklus har flere verktøy som kan være til hjelp for å oppfylle kravene i forskriften når det gjelder laboratoriearbeid. Les mer > >

Månedens tema, mai: "Glukose i blodprøver"
Månedens tema, mai: "Glukose i blodprøver" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Plakaten for mai setter fokus på viktigheten av å skille blodceller fra serum/plasma raskest mulig ved måling av glukose. Les mer > >

Hva ble din vurdering?
Hva ble din vurdering? I midten av mars sendte Noklus ut kvalitetskontroller for CRP, Hb og glukose. Nå er de innsendte resultatene ferdig bearbeidet, og dere som er deltakere i Noklus kan logge inn på "Min side" for å se hvilken vurdering dere har fått! Les mer > >

Noklus i møte med Posten om forsinkelser i kontrollutsendelser
Noklus i møte med Posten om forsinkelser i kontrollutsendelser Omleggingen til én felles brevstrøm fra januar 2018 har ført til at en økende andel av forsendelsene fra Noklus først kommer frem ved, eller etter, utløpsdato for kontrollprøvene. På initiativ fra Samferdselsdepartementet skal Noklus nå i møte med Posten for å avklare hvilke adressater det er spesielt utfordrende å nå frem til med kontrollmateriale av begrenset holdbarhet. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no