Ny måleenhet HbA1c >
E-læringskurs >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Sykehus- og private laboratorier >

Aktuelt fra Noklus

Utsendelsesplan for høsten 2018 er klar
Utsendelsesplan for høsten 2018 er klar Noklus sender ut eksterne kvalitetskontroller til sine deltakere gjennom hele året. Kvalitetskontrollene har begrenset holdbarhet, og det er derfor nyttig å vite når disse kontrollene sendes. Oversikten finner du i høstens utsendelsesplan.
Les mer > >

Noklus med innlegg på kommuneoverlegemøte i Oppland
Noklus med innlegg på kommuneoverlegemøte i Oppland 13. juni 2018 inviterer Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland til kommuneoverlegemøte. «Tilsyn med pasientsikkerhet og kvalitet i kommunens legetjenester» er blant temaene som skal tas opp, og Noklus skal holde innlegg om «Pasientsikkerhet og laboratoriearbeid i primærhelsetjenesten».  Les mer > >

Informasjon om endring for HbA1c - fra % til mmol/mol
Informasjon om endring for HbA1c - fra % til mmol/mol I disse dager sendes det ut informasjon fra Noklus hovedkontor til alle våre deltakere vedrørende endring av måleenheten for HbA1c. Fra 30. september skal HbA1c rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).   Les mer > >

Månedens tema, juni: "Vise muskler"
Månedens tema, juni: "Vise muskler" Ny måned betyr ny plakat i serien "Månedens tema". Denne gangen blir det et gjensyn med en gammel kjenning; en påminning om et av flere preanalytiske hensyn blodprøvetakere må ta. Noklus ønsker med disse plakatene å løfte frem ett viktig laboratorierelatert tema hver måned til bruk i forbedringsarbeidet. Les mer > >

Noklus presentert i anerkjent tidskrift
Noklus presentert i anerkjent tidskrift Måten Noklus er organisert på, er helt unik på verdensbasis. Mens man i andre land har fokusert mest på sykehus, retter mange nå blikket mot primærhelsetjenesten. Det har gitt økt interesse for hvordan Noklus er bygget opp. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) gir artikkelforfatterne Anne Stavelin og Sverre Sandberg (Noklus) en grundig redegjørelse for suksessfaktorene som ligger til grunn for den norske modellen. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no