Informasjonsmateriell >
Kurskalender >
Hjemmetjenesteprosjektet >
Percentiler- og Flaggerprogram >

Aktuelt fra Noklus

Ledig stilling som seksjonsleder for Ekstern kvalitetssikring
Ledig stilling som seksjonsleder for Ekstern kvalitetssikring Vi har ledig en 100 % fast stilling som leder for seksjonen Ekstern kvalitetssikring (EQA) ved Noklus hovedkontor i Bergen. Vi søker etter en faglig sterk og entusiastisk seksjonsleder. Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring av de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. Søknadsfrist er 30. oktober 2019. Les mer > >

Bedret kvalitet på behandling og økt livskvalitet ved egenkontroll
Bedret kvalitet på behandling og økt livskvalitet ved egenkontroll Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av warfarinbehandling (Marevan). Nå er det publisert en studie som er utført ved Noklus i Helse Nord, der man har sammenlignet egenkontroll av warfarinbehandling med konvensjonell behandling hos lege. Les mer > >

7,8 mill. kroner foreslått til hjemmetjenesteprosjektet
7,8 mill. kroner foreslått til hjemmetjenesteprosjektet Det er foreslått en bevilgning på 7,8 mill. kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2020. Målet er å tilby alle landets hjemmetjenester to års gratis deltakelse i Noklus, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Mot slutten av 2019 vil over halvparten av landets hjemmetjenesteenheter ha fått tilbudet. Forslaget på 7,8 mill. kroner er samme beløp som ble bevilget for 2019. Les mer > >

Luktesans har begrenset nytte ved diagnostikk av urinveisinfeksjon
Luktesans har begrenset nytte ved diagnostikk av urinveisinfeksjon Nylig kunne vi lese på forskning.no om et feltarbeid som var gjort på en kreftavdeling, som omtaler nytte av luktesans i klinisk praksis. Luktesans beskrives som en nyttig kilde til informasjon om pasient, og diagnostikk av urinveisinfeksjon benyttes som eksempel. Noklus ønsker å utdype bruk av luktesans ved diagnostikk av urinveisinfeksjon. Les mer > >

Vi gratulerer Lillan Mo Andreassen med PhD-graden
Vi gratulerer Lillan Mo Andreassen med PhD-graden Lillan Mo Andreassen disputerte 20. september 2019 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements”. Les mer > >

Se alle aktuelle saker fra Noklus > >
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen