Månedens tema, desember: "Det svakeste ledd?"

Ny måned og ny plakat i serien "Månedens tema"! Denne gangen har vi funnet fram en plakat som vi første gang presenterte i 2014. Bildet passer godt til julemåneden, og budskapet er alltid aktuelt! Alle ledd i prøveprosessen er viktige for å komme fram til riktig prøveresultat.


Les mer > >

Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig

Prøvesvarene kan være falsk for høye eller for lave, og er den vanligste årsaken til at blodprøver avvises i laboratoriet. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry Laboratory Medicin (CCLM), ser artikkelforfatterne fra et nordisk hemolyseprosjekt nærmere på håndtering av hemolyserte serumprøver i medisinsk biokjemiske laboratorier.
Les mer > >

Strengere krav til HbA1c-instrumenter

En stadig forbedring av analysemetodene gjør at kvalitetskravene som ble satt til HbA1c-instrumentene i 2012 nå er for vide. Noklus har derfor vedtatt å snevre inn kvalitetskravene til HbA1c-instrument som benyttes til diagnostikk av diabetes.

Les mer > >

Ny SKUP-rapport: cobas b 101 CRP

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport. Rapporten er fra utprøving av cobas b 101 for måling av CRP. Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til cobas b 101 CRP, både i bruk under optimale forhold av erfarent laboratoriepersonell og under reelle forhold av brukere i primærhelsetjenesten.​
Les mer > >

Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?

Dette spørsmålet stilles i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren. Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo tar opp dette viktige temaet som handler om blodprøvetaking og tvang, og leseren får blant annet tips til hvordan man kan trygge et barn som er redd for blodprøvetaking.
Les mer > >

Bedret kvalitet på behandling og økt livskvalitet ved egenkontroll

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av warfarinbehandling (Marevan). Nå er det publisert en studie som er utført ved Noklus i Helse Nord, der man har sammenlignet egenkontroll av warfarinbehandling med konvensjonell behandling hos lege.
Les mer > >

7,8 mill. kroner foreslått til hjemmetjenesteprosjektet

Det er foreslått en bevilgning på 7,8 mill. kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2020. Målet er å tilby alle landets hjemmetjenester to års gratis deltakelse i Noklus, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Mot slutten av 2019 vil over halvparten av landets hjemmetjenesteenheter ha fått tilbudet. Forslaget på 7,8 mill. kroner er samme beløp som ble bevilget for 2019.
Les mer > >

Luktesans har begrenset nytte ved diagnostikk av urinveisinfeksjon

Nylig kunne vi lese på forskning.no om et feltarbeid som var gjort på en kreftavdeling, som omtaler nytte av luktesans i klinisk praksis. Luktesans beskrives som en nyttig kilde til informasjon om pasient, og diagnostikk av urinveisinfeksjon benyttes som eksempel. Noklus ønsker å utdype bruk av luktesans ved diagnostikk av urinveisinfeksjon.
Les mer > >

Vi gratulerer Lillan Mo Andreassen med PhD-graden

Lillan Mo Andreassen disputerte 20. september 2019 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements”.
Les mer > >

Test din kunnskap om spirometri - nå tilgjengelig for alle

I slutten av august sendte vi ut en kasuistikk med temaet spirometri til alle allmennpraktiserende leger. Nå er denne kasuistikken tilgjengelig for alle. Undersøkelsen består av en kort sykehistorie med tilhørende spirogram, der man får anledning til å repetere tolkning og diagnostikk.
Les mer > >

Side1 av 36Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen